top of page

O NÁS

Historie

Naše cesta k intenzivnímu chovu bažanta začala v roce 1976. Byl to první rok, ve kterém došlo v českých zemích k výraznému poklesu stavů divoce žijící bažantí zvěře  a reakcí na tento pokles byla snaha doplnit chybějící divokou zvěř uměle odchovanými bažanty.

Pionýrská léta umělého chovu bažantů byla plná nadšení, ale provázela je také celá řada špatných rozhodnutí, chybějících praktických zkušeností  a mnoho získaných poznatků bylo draze zaplaceno zbytečnými úhyny odchovávaných či vypouštěných bažantů.

Sběr vajec z vysečených či ohrožených hnízd, kontinuální líhnutí v malých stolových líhních, pokusy s využitím domácí drůbeže pro odchov bažantích kuřat  či vypouštění odchovaných bažantů bez adaptačních voliér byly posléze nahrazeny systémem snáškových ostruháren s navazujícími velkokapacitními líhněmi, odchovem bažantích kuřat do stáří 7 – 8 týdnů v odchovnách s kapacitou několika set kusů bažantích kuřat v jednom turnusu a prvními adaptačními vypouštěcími voliérami.

Významným obdobím byly roky 1984 až 2004, kdy Pavel Forejtek pracoval ve vedoucí funkci mysliveckého provozu lesního závodu Židlochovice, jehož tradice lovu bažantí zvěře sahají až k počátkům bažantnictví v českých zemích. V posledních dvou dekádách minulého století došlo u LZ Židlochovice  k výrazné intenzifikaci odchovu bažantí zvěře, byl vybudován moderní  líhňařský systém, nové odchovny mladé bažantí zvěře a byl vypracován systém převodu uměle odchované bažantí zvěře do volnosti, resp. do prostředí bažantnic.

Zkušenosti z dvaceti let provozu jednoho z největších bažantnických subjektů ve střední Evropě byly základem při budování privátní farmy Colchicus s.r.o.  v Borkovanech, která byla zahájena v roce 2006 rekonstrukcí budov bývalého zemědělského družstva.  Postupně byly  v první fázi zprovozněny dvě velkokapacitní haly s navazujícími vnějšími voliérami, umožňující odchov cca 25 000 kusů mladé bažantí zvěře. V navazující etapě byly rekonstruovány pro chov bažantí zvěře  další dva menší objekty a v roce 2019 byla dokončena třetí hala, čímž se celková kapacita odchovu zvýšila na celkových 40 000 ks bažantí zvěře.

Od roku 2019 je firma Colchicus s.r.o. rodinnou firmou, kdy byl odkoupen podíl od  původního společníka a do firmy vstoupil Petr Forejtek.

Bažant Colchicus starting 2021 CZ.png
bottom of page